خانه / اصفهان گردی

اصفهان گردی

درباره اصفهان

اصفهان یکی از مهم شهرهای ایران است که از روزگاران کهن تا کنون به نامهای: آپادانا، آصف‌هان، اسباهان، اسپاتنا، اسپاهان، آسپدان، اسپینر، اسفاهان، اصپدانه، انزان، بسفاهان، پارتاک، پاری، پرتیکان، جی، دارالیهودی، رشورجی، سپانه، شهرستان، گابا، گابیان، نصف جهان و یهودیه مشهور بوده است. اصفهان با دارا بودن صدها اثر تاریخی …

بیشتر بخوانید »