فیروزه کوبی اصفهان

فیروزه کوبی اصفهان

فیروزه کوبی یکی از صنایع دستی اصفهان است که بسیار موردتوجه گردشگران تور اصفهان میباشد. هنر فیروزه كوبی از خراسان به اصفهان كوچیده است؛ اگرچه معادن فیروزه كماكان در خراسان است. فیروزه كوبی كه خاستگاه آن خراسان، بویژه دركنار معادن بی نظیر فیروزه در نیشابور است، از یك قرن قبل به اصفهان آمده است و در حال حاضر صنعت دستی فیروزه کوبی فقط در اصفهان رایج و صنعتگران شاغل در این رشته محدود و منحصر به تعدادی انگشت شمار می شود. در اصفهان فيروزه کوبی صرفنظر از جواهرات در ظروفی مانند بشقاب، ليوان، کاسه و گلاب پاش و… نيز مورد استفاده قرارمی گيرد. يکی از کارهای جنبی صنعت فيروزه کوبی تهيه زيرساخت است که در کارگاه زرگری و به طور جداگانه صورت می گيرد.

فیروزه کوبی اصفهان

قدمت فيروزه کوبی به حدود 70سال قبل می رسد و در آن زمان صنعتگری بنام«يوسف حکيمان» معروف به محمد رضا در مشهد کار فيروزه کوبی بر روی زينت آلاتی نظير دستبند، گل سينه، گوشواره… را شروع کرد. و حدود 20 سال بعد اين صنعت توسط صنعتگر ديگری بنام«حاج داداش» از مشهد به اصفهان برده شد. در حال حاضر صنعت دستی فيروزه کوبی فقط در اصفهان رايج و صنعتگران شاغل در اين رشته نيز همچون توليد آن محدود است.

در اصفهان فیروزه کوبی بغیر از جواهرات در ظروفی مانند بشقاب، لیوان، گل آبپاش و .... نیز مورد استفاده قرار می گیرد و تعدادی کارگر در کارگاه حاج داداش و پسران در این رشته بکار مشغولند حتی قسمتهائی از کار ( چیدن فیروزه بر روی کار) توسط کارگران و صنعتگران زن انجام می گردد. فیروزه را بیشتر برای تزئین بر پیكر گلدان، شكلات خوری و قاب آیینه می­كوبند. در اصفهان، فیروزه کوبی در جواهرات، در ظروفی مانند بشقاب، لیوان، گل آبپاش و .... مورد استفاده قرار می­گیرد.

فیروزه کوبی اصفهان

یکی از کارهای جنبی صنعت فیروزه کوبی کار تهیه ی زیر ساخت است که در کارگاه زرگری و بطور جداگانه انجام می شود. دو تن از صنعتگران زرگری که کار تهیه ی زیرساخت برای کارگاه حاج داداش را بعهده داشته اند بتدریج وارد کار فیروزه کوبی هم شده اند و در حال حاضر نیز به کار فیروزه کوبی اشتغال دارند. در فیروزه کوبی، در درجه اول، نصب صحیح فیروزه بر روی فلز مهم است؛ به گونه­ای که دارای قدرت کافی بوده و هنگام پرداخت قطعات فیروزه از آن جدا نشود. همچنین، هر چه ظرف فیروزه کوبی شده پرکارتر باشد و قطعات سنگ منظم­تر در کنار یکدیگر نصب شده باشد و فاصله­ی زیادی در بین قطعات فیروزه دیده نشود، کار دارای ارزش هنری بیشتری است. از دیگر صنایع دستی اصفهان می توان به طلاکوبی رو فولاد اشاره کرد.

فیروزه کوبی اصفهان

 

Read 3715 times