کاشی کاری و کاشی سازی اصفهان

کاشی کاری و کاشی سازی اصفهان

استان اصفهان يکی از بزرگترين مراکز توليد انواع مختلف صنايع دستی ايران محسوب می شود. کاشی سازی يکي از اصلی ترين صنایع دستي اصفهان که در تور اصفهان خواهید دید و از زمانهاي کهن رواج داشته است.  قدیمی ترین کاشی های موجود اصفهان، کاشی های فیروزه رنگی است که کتیبه های تاریخی تارک مناره های سلجوقی با آن ها آراسته شده است. در قرن هشتم قمري با تزئين بناها با کاشي ترقي بسيار کرد و تا اواخر نيمه اول قرن دوازدهم هجري قمري که زمان انقراض سلسله صفويه است ادامه داشت. به تدريج استفاده از کاشي با نقوش گل و بوته، نوع خشت و هفت رنگ رواج و کاشيکاران اصفهاني علاوه بر گل و بوته و اشکال هندسي از نقش حيوانات در تزئين کاخها و منازل استفاده کردند.

کاشی کاری و کاشی سازی اصفهان

در اين فرآورده ها ويژگی طرحها و نقشهای قديمی به خوبی حفظ شده است و حتی امروز هم خواستاران بسياری دارد. از ديگر هنر هايی که با استفاده از کاشی در اين استان انجام می گيرد کاشی معرق می باشدکه عبارت از بريدن و خرد کردن کاشی و در کنار هم قرار دادن آنهاست. از آنجا که نقشهايی که روی کاشی ها پياده می شود تا حدی پيچيده است کاشی سازها نمی توانند آنها را به صورت ذهنی ترسيم کنند، از اين رو صنعتگران طرحهای مورد نظر را به طراحان سفارش می دهند. پس از اينکه طرح مورد نظر تهيه شد صنعتگران آنرا روی کاشی پياده می کنند. برای اين منظور طرح مورد نظر را روی کاشی ساده که قبلاً آماده شده قرار می دهند و سپس روی خطوط طرح، سوزن فرو می کنند و به اين ترتيب خطوط نقشه در جای سوزن باقی می ماند که باريختن گرد زغال روی منفذهای ايجاد شده، شکل و طرح مورد نظر برروی کاشی انتقال داده می شود. پس از آن خطوط را بر حسب ذوق و سليقه رنگ آميزی کرده و جهت پخت به داخل کوره می گذارند.

کاشی کاری و کاشی سازی اصفهان

در اصفهان علاوه بر کاشی های ساده ساختمانی، کاشی های نقش دار مخصوص نماهای خارجی بنا ها و مساجد به صورت هفت رنگ و معرق نیز تولید می شوند و به کار می روند. همچنین ظروف کاشی، گلدان و اشیاء مختلف دیگر با نقوش مختلف ساخته می شوند که عموما جنبه صادراتی دارند. در شهرهای مختلف استان اصفهان نیز کاشی سازی رایج است. ظروف آبی با نقش سیاه قلم در شهرضا معروفیت فراوان دارند.

حدود ۶۰ درصد کاشی های هفت رنگ و معرق به مصرف داخل می رسند و ۴۰ درصد بقیه به خارج از کشور صادر می شوند. مواد اولیه برای ساخت کاشی مانند خاک، لعاب و رنگ را در داخل کشور تهیه می کنند و بعضی از رنگ های کمیاب در خارج وارد می شود. از اساتيد مهم اين هنر مي توان به مرحوم مصدق زاده اشاره کرد.

کاشی کاری و کاشی سازی اصفهان

 

Read 4315 times