کبوترخانه اصفهان

در گذشته برای استفاده از کبوتران، کبوترخانه می ساخته اند. ساخت این نوع بناها که از دیدنی های اصفهان به شمار می روند، در اطراف اصفهان و یزد معمول بوده است. کبوترخانه‌ها که کبوترخان یا کفترخانه‌ها نامیده می شوند ، ساختمان های کهنی هستند که به شکل استوانه ای ساخته می شده اند . معماری کبوترخانه ها از هنرنمایی های ایرانیان است .

کود کبوتر در گذشته استفاده‌های بسیاری در صنعت از جمله صنعت دباغی در چرم سازی و ساخت باروت داشته است . کبوترخانه برای گردآوری کود کبوترها و دیگر پرندگان، جهت مصارف کشاورزی ساخته می‌شده‌است . به دلیل اهمیت این بناها شاه عباس صفوی مالیات نسبتا سنگینی بر کبوتر خانه‌ها بست. کبوترخانه‌های کوچک و بزرگ ایران به حسب اندازه میان هزار تا ۴۰ هزار کبوتر را در خود جای می‌دهند.

در حوالی اصفهان بیش از سه هزار برج کبوتر وجود داشته است که عمده آنان در روستای ولاشان که تعداد آنان ۳۰ عدد می‌باشد و گردشگران تور اصفهان ، گاه به اشتباه این برج ها را دژهای قدیمی و مستحکم قدیمی شهر اصفهان می پندارند.

طراحی و عملکرد کبوترخانه‌ها بسیار جالب و عالمانه بوده است . نحوه ساخت این کبوترخانه به گونه‌ای بوده که امنیت همراه با آرامش و آسایش کبوتران را تأمین می کرده است . مانند دژ نظامی در برابر همه دشمنان کبوتر که کم هم نیستند ، مقاوم و نفوذ ناپذیر بوده است .

ساختار کبوترخانه ها منظم با حلقه های یک شکل و از مصالح کاهگل است که در تابستان بسیار خنک و به گونه‌ای بوده است که باد در فضای آن جاری بوده و برعکس در زمستان گرم و از وزش بادهای سرد محلی در امان بوده است. قطر سوراخ های ورودی کبوتران به داخل برج ها به اندازه‌ای ساخته شده است که تنها کبوتران می‌توانستند وارد آن شوند و پرندگان مهاجم قادر به ورود به داخل آن نبودند.

کبوترخانه اصفهانکبوترخانه اصفهان

کبوترخانه اصفهان

کبوترخانه اصفهان

 

Read 677 times