غار فریدون اصفهان

غار فریدون اصفهان

در 70 کیلومتری جنوب شرقی اصفهان ، در 18 کیلومتری غرب پیکان، غار فریدون را خواهید دید که یکی از جاذبه های طبیعی اصفهان به شمار می رود. به اعتقاد اهالی منطقه روزگاری فریدون پیشدادی به خاطر ستم ضحاک در کوه‌ها پنهان بوده و مدتی نیز در این غار سکونت داشته است به همین دلیل این غار به نام فریدون معروف گشته است. این غار از نظر باستان شناسی دارای اهمیت است، در درون غار تونلي به دست مردمان باستان كنده شده كه با ابزارهاي امروزي نيز كندن آن دشوار است.

رفت و آمد به درون اين غار که از دیدنی های اصفهان به شمار می رود، بدون طناب و ابزار كوهنوردي دشوار است و كساني كه با تور اصفهان سفر می کنند و ميخواهند از غار بازديد كنند بايستي وسايل و ابزار كوهنوردي به همراه داشته باشند. درون غار تونلی وجود دارد که به گفته محققان به دست انسان در دوره‌های باستان حفر شده است .

غار فریدون اصفهان

 

Read 886 times