مسجد علی اصفهان

مسجد علی اصفهان

یکی از دیدنی های اصفهان مسجد علی است که در تور اصفهان خواهید دید. این مسجد در محل مسجدي ساخته شده كه متعلق به عصر سلجوقي بوده و در عصر صفوي تخريب شده است. اما مناره قديمي آن كه حدود ۴۰ متر ارتفاع دارد و با كتيبه اي كوفي و كاشي تزئين شده باقي مانده است. مسجد علي از نظر معماري و تزئينات و مقرنس هاي گچي داخل گنبد و كاشيكاري آن در رديف مساجد بسيار مهم دوران صفوي به شمار مي رود. 

مسجد علی اصفهان

بنای تاریخی و ارزشمند مسجد علی در حقیقت بنایی است که ریشه ای سلجوقی دارد و نام بنا در آن عصر مسجد سلطان سنجر یا مسجد سنجریه بوده است. مسجد علی در جوار مقبره هارون ولايت قرار گرفته كه در زمان شاه اسماعيل اول صفوي به سال ۹۲۹ هجري قمري ساخته شده است. اين بناي باشكوه و زيبا از نظر هماهنگي در ابعاد و اندازه ها و نيز از لحاظ آراستگي نماي سر در در عداد يكي از شاهكارهاي عصر صفوي است. مسجد علي به شكل ۴ ايواني ساخته شده و ايوان جنوبي آن از ايوان هاي ديگر بزرگتر است در پشت اين ايوان شبستان گنبد دار قرار دارد.

مسجد علی اصفهان

گنبد مسجد علي از داخل با مقرنس هاي گچي تزئين شده و كتيبه اي به خط ثلث شامل آياتي از قرآن كريم و تاريخ ۹۲۹ هجري قمري بر گردن گنبد نوشته شده است. خارج گنبد نيز با كاشيكاري تزئين شده است. كتيبه سردر به خط ثلث و با كاشيهاي معرّق سفيد بر زمينه آبي با خط شمس الدين تبريزي شامل آياتي از قرآن كريم و نام شاه اسماعيل صفوي و باني مسجد ميرزاشاه حسين اصفهاني مي باشد.

مناره ای که در کنار این مسجد قرار دارد، متعلق بودن آن به عصر سلجوقی را اثبات می کند. بعد از ویران شدن مسجد به دلیل قدمت در سال 929 هجری قمری، و در زمان شاه اسماعیل اول، فردی به نام میرزا شاه حسین وزیر مسجد کنونی را جایگزین کرده و تنها بخشی که هنوز از دوره سلاجقه باقی مانده همان مناره می باشد که در بطن مسجد علی قرار گرفته است.

مسجد علی اصفهان

مسجد علی اصفهان

 

 

 

 

Read 983 times