خانه رئیسیان کاشان

خانه رئیسیان کاشان

خانه رئیسیان یکی از خانه های عامری هاست که به عنوان اقامتگاه سر کردگان و صاحب منصبان نظامی وی تبدیل شده بود بعد از فوت سهام سلطنه این خانه در سهم الارث بعضی از فرزندان یا ورثه او قرار گرفت و از کل مجموعه منفک شد . خانه رئیسیان به سبک معماری گودال باغچه و عمود بر خانه های مجموعه بنا شده که از دیگر خانه های مجموعه متمایز می باشد. این خانه طی سال‌‌های اخیر توسط اداره میراث فرهنگی کاشان به طور کامل مرمت شده و در مجموعه خانه معظم عامری‌ها قرار گرفته است. این خانه طی دوران دچار اسیب های فراوان شده و هم اکنون در حال باز سازی و استحکام بخشی می باشد.

خانه رئیسیان کاشان

محله سلطان میر‌احمد خانه رئیسیان که قدمت آن به اوائل دوره قاجاری باز می‌گردد، دارای دو حیاط اندرونی و بیرونی مستقل می‌باشد که هر یک معرف بخش‌های اندرونی و بیرونی بنا هستند. حیاط اصلی و بزرگ بنا به شیوه گودال باغچه بنا شده است. فضا‌های خانه در هر دو حیاط به صورت چهار طرف ساخت و در سه طبقه پیرامون آنها شکل گرفته‌اند. فضا‌های مهم معماری در این بنا عبارتند از: شاه‌نشین، مهتابی، هشتی ورودی، ایوان تابستانی، بهار خواب، حوض‌خانه، شارم و باد‌گیر. تزئینات این خانه در گچ‌بری‌های متعدد آن در فضا‌ها و نمای حیاط‌‌ها خلاصه می‌شود. اگر با تور اصفهان سفر کنید و از این خانه که از دیدنی های اصفهان است، بازدید کنید.

خانه رئیسیان کاشان

خانه رئیسیان کاشان

Read 915 times