خانه قدیمی مارتاپیترز اصفهان

خانه قدیمی مارتاپیترز

خانه قدیمی مارتاپیترز معروف به خانه جائی در تقاطع خیابان حكیم نظامی و كوچه كلیسای وانك (محله جلفا) قرار دارد. این خانه در زمان صفویه به محل سكونت و زندگی جانی كشیش یكی از روحانیون كلیساهای اصفهان بوده است در حال حاضر، در اختیار دانشگاه فارابی می باشد و به دلیل استقرار بر سر راه كلیسای وانك و قرار گرفتن در مركز شهر مورد بازدید گردشگران خارجی قرار می گیرد. با تور اصفهان سفر کنید و از دیدنی های اصفهان بازدید کنید. 

خانه قدیمی مارتاپیترز

خانه مارتاپیترز متشكل از بخش های مختلفی است كه شامل چند ساختمان جدا از یكدیگر در جبهه های مختلف می باشند. این خانه از بناهای تاریخی و با ارزش دوره صفویه می باشد كه با توجه به مدارك موجود و بررسی های انجام شده در آن روزگار وسعت زمین و ساختمان های آن بیش از مساحت فعلی بوده است. خانه مارتاپیترز ساختمان اصلی خانه را بخش تابستانی جنوبی آن تشكیل می دهد. ساختمان زمستانی شمالی آن كه بخش بسیاری از آن در تعریض كوچه كلیسا منهدم گشته از بقایای اصلی خانه به شمار می رفته است.

خانه قدیمی مارتاپیترز

خانه مارتاپیترز در اصفهان در حال حاضر شامل بخشهای زیر است. الف- ساختمان شمالی یك اتاق بزرگ در وسط و دو راهرو در شرق و یك راهرو در غرب این اتاق می باشد. این قسمت فاقد تزئینات است. ب- ساختمان شرقی كه این قسمت نیز بدون تزئینات بوده و آشپزخانه و حمام و سایر سرویس های خدماتی را در بر می گیرد. ج- ساختمان قدیمی كه در حقیقت بخش اصلی این خانه است. این ساختمان شامل یك سالن بزرگ با نقاشی و گچبری و تعدادی پنجره مشبك چوبی قدیمی می باشد. در این قسمت اتاقها دارای پنجره های مشبك و زیبا هستند كه بیانگر معماری و تزئینات دوره صفویه می باشند. ایوان شمالی و اتاقهای جنوبی تالار هركدام با تزئینات خاص خود از ارزش بسیاری برخوردارند. نمای رو به شمال با نقوش هندسی و آجری تزئین شده كه نمونه بارز خانه ها و بناهای تاریخی دوران صفویه هستند و نمونه هائی از آنها را در شمال زاینده رود و بافت قدیمی شهر اصفهان می توان مشاهده كرد.

خانه قدیمی مارتاپیترز

 

 

 

 

Read 865 times