کلیسای گئورک اصفهان، زیارتگاه ارمنیان ایران

 

کلیسای گئورک اصفهان

در میان کلیساهای جلفای اصفهان کلیسای گئورگ مقدس به علت وجود سنگ ­های مقدس در آن از اهمیت خاصی برخوردار است. این سنگ ها به فرمان شاه عباس به اصفهان آورده شدند. سه قطعه از این سنگ ها با حجاری صلیب در جلوی محراب و مابقی آنها در صحن شمالی کلیسای گئورگ مقدس قرار داده شدند. از آنجایی که این سنگ ها برای ارمنیان مقدس هستند از آن زمان به بعد کلیسای گئورگ مقدس تبدیل به زیارتگاه ارمنیان ایران شد. 

کلیسای گئورک مقدس

کلیسای گئورگ مقدس که از جاهای دیدنی اصفهان است ، در خیابان حکیم نظامی جلفا قرار دارد و بر اساس سنگ نوشته­ های نصب شده در جلوی محراب آن درسال ۱۶۱۱م به دست بازرگان معروف جلفا، خواجه نظر، ساخته شده و به همین علت هم به کلیسای خواجه معروف است. این کلیسا از جمله دیدنی های اصفهان به شمار می رود.

کلیسای گئورک مقدس

پادشاه صفوی که، سعی داشت به هر وسیله­ ای ممکن ارمنیان را در اصفهان نگاه دارد و از اعتقادات عمیق مذهبی آنان نیز مطلع بود، دستور داد تا کلیسای اچمیادزین مقدس، را تخریب و سنگ­ های آن را به اصفهان منتقل کنند و آن کلیسا را مجدداً در جلفا بنا نهند، اما از آنجایی که این کار عملی نبود، تنها پانزده قطعه سنگ از محراب و نقاط مختلف آن کلیسا جدا ساختند و آنها را به اصفهان منتقل کردند.

کلیسای گئورک مقدس

در سال 1954 میلادی اقدام به مرمت کلیسا شده است که در این رابطه در نزدیکی ورودی شمالی صحن کلیسا نوشته ای قرار داده شده است . همچنین در مورد علت پوشاندن قسمتی از محراب با یک ورق نقره که در سال 1962 میلادی انجام شده است نیز نوشته ای موجود است. در اسفند ماه سال ۱۳۸۰ آتش‌سوزی در اطاقک ورودی کلیسا که محل روشن کردن شمع است رخ داد که باعث نابودشدن درهای تارومی و آثار هنری شد ولی به ساختمان کلیسا آسیبی نرسید.

کلیسای گئورک مقدس

 

 

 

Read 1048 times