توحیدخانه اصفهان

توحیدخانه اصفهان

توحیدخانه نام بنایی است که در دوران صفوی در اصفهان ساخته شده است.این سازه که هم اکنون در میان صحن دانشکده معماری دانشگاه هنر اصفهان قرار دارد، در روزگار صفوی محل عبادت صوفیان و جایگاه «خلیفه الخلفا» قطب و پیشوای صوفیان صفوی بود که به عنوان یک مکان مقدس، گاه عدالت‌خواهان در آن بست می‌نشستند و هیچ کس حق نداشت با سلاح وارد آن شود. این بنا در عهد شاه عباس اول محل تجمع صوفیان بوده‌است و گروهی از ایشان در شبهای جمعه در این محل، گرد آمده و به جان شاه دعا می‌کرده‌اند. حتی گفته شده که خود شاه نیز گاهی در این حلقه حضور می‌یافته است.

توحیدخانه اصفهان

این ساختمان که در پشت عمارت عالی قاپو قرار دارد روزگاری مطبخ و زندان کاخ بوده‌است.  بنای توحید خانه که در محدوده باغها و عمارات (قصرها،حرمسراهاو...) شاهان صفوی و با عملکرد خاص خود ودر غرب میدان نقش جهان قرار داشته، امروز به عنوان بنایی با ویژگی های ممتاز، مانند قرارگرفتن گنبد خانه در وسط حیاط و...، در محدوده تاریخی فرهنگی اصفهان (مصوب سال 1349) قرار دارد.

توحیدخانه اصفهان

بعضی از مورخان توحید خانه را بست دانسته اند. به نظر می رسد که چون عالی قاپو بست بوده، به مرور زمان بست از این محل به سمت توحید خانه کشانیده شده و بعد از شاه عباس اول از این محل به عنوان بست استفاده شده است. در زمان شاهان صفوی، گنبد توحید خانه والحاقات آن جزیی از مجموعه عظیم سلطنتی بوده که در دوره های بعد و برای سالیان مدید (تا سال 1356) به صورت زندان از آن استفاده می شده است.

توحیدخانه اصفهان

در سال‌های حکومت قاجار، دیگر این محل یک مکان مقدس و امن به حساب نمی‌آمد و در دوران پهلوی با یک اقدام نسنجیده گنبد توحیدخانه تبدیل به زندان گردید و در قسمتی از زمین‌های توحیدخانه ساختمان‌هایی برای شهربانی احداث گردید. این بنا در حال حاضر از مهم ترین دیدنی های اصفهان به شمار می رود. 

توحیدخانه اصفهان

Read 866 times