عمارت نمکدان اصفهان

عمارت نمکدان اصفهان

جابر انصاری در کتاب گنجینه های اصفهان نزدیک به ۶۰ باغ ایرانی را از اصفهان دوره صفوی نام می برد که از بسیاری شان حتی نامی هم باقی نمانده. عظیم ترین و زیباترین آنها که امروزه شاهدی برای آن نیست و باغ های فین کاشان و شازده کرمان فرزندان کوچک آن محسوب می شوند. بناهای تاریخی از دیدنی های اصفهان محسوب میشوند و یادگار گذشتگان در این سرزمین پهناورند .  ، عمارت نمکدان پشت سر عمارت آینه خانه رو به جنوب واقع بود.
عمارت نمکدان اصفهان
این عمارت ۸ ضلعی نوعی حوضخانه بوده با یک اتاق مرکزی و چند اتاق فرعی با ۱۶ زرع مساحت و ۲ ستون با ارتفاع ۶ متر.در سال ۱۸۸۹ (۱۳۰۶) ه.ق همه عمارت به دستور ظل السلطان و به دست منشی در حضورش تخریب می شود.باغ هزار جریب در جنوب اصفهان بوده که از ابتدای سی وسه پل تا دامنه های کوه صفه امتداد داشته است.بلندی مدرسه چهارباغ و مسجد شاه و عالی قاپو باغ هزار جریب در محدوده شهرک فرح آباد مشتمل بر ۱۰ قطعه بوده که چندین کاخ، استخر و آبشار درون خود داشته است.
عمارت نمکدان اصفهان
گفته می شود این باغ ها با بهترین اشجار و ریاحین آرایش یافته بودند و شاه عباس دوم در شرق آن کاخ سعادت آباد و انتهای شمالی آن عمارت نمکدان، هفت دست و تالار آینه را بنا کرده بوده است.به نوشته شاردن این باغ از ۱۲ طبقه مسطح که هر یک با فاصله ۶ یا ۷ پا بالای دیگری قرار داشته بنا شده بوده و ۱۵ خیابان شنی با جوی های متصل به هم داشته است.«هزار جریب» هم به گفته او نه به علت این که هزار جریب بوده بلکه از منظر وسعت و بزرگی به این نام متصف گشته بوده است. هزار جریب ادامه چهارباغ بوده (بعد از سی وسه پل) و ۲ ردیف چنار بلند زینت اصلی آن بوده است. همچنین باغ زرشک یکی دیگر از باغ های مشهور اصفهان بوده که گفته می شده بزرگ ترین خانه چهارباغ بوده، با منظره ای رو به پل و رودخانه و جنوب شهر و با همان بلندی مدرسه چهارباغ و مسجد شاه و عالی قاپو.نخستین تلگراف خانه هند و اروپایی و تلگراف خانه ایران و انگلیسی نیز در همان محل آغاز به کار کرده است.این عمارت بعداً به چایخانه تبدیل و سپس به محل اقامت هیأت اعزامی از آلمان بدل شد.هولستر در اواخر دوره قاجار می نویسد: از آن زمان به بعد در تعمیر آن اهمال شده و بزودی به تپه ای خاک بدل می شود.»
عمارت نمکدان اصفهان
Read 1217 times