نقره سازی یکی ازصنایع دستی اصفهان+عکس

نقره سازی یکی از صنایع دستی اصفهان

Silver is one of the crafts Isfahan

نقره سازی یکی از صنایع دستی اصفهان

نقره سازی از جمله صنايع دستی رايج در شهر اصفهان است کارگاههايی که در آنها کار نقره سازی انجام می شود کارهای ديگر از جمله قلمزنی روی نقره محصولات مسی و برنجی انجام می دهند.انواع فرآوده های توليدی نقره سازان عبارتست از: سرويس چايخوری، گلدان، شمعدان وسرويسهای چند پارچه.

Read 1916 times